Praktische info

Schoolkalender
Hieronder kunt u onze schoolkalender downloaden.  Gedurdende het schooljaar zullen er nog activiteiten bij komen. De updates kunt u terugvinden in de digitale agenda op deze site (op de homepagina). Onze schooltijden  (vanaf schooljaar 2019/2020)
08.30 u - 14.45 u op ma, di en do (ook op vrijdag voor groep 5 tot en met 8)
08.30 u - 12.30 u op woe (en voor de onderbouw ook op vrijdag)

Vrijwel alle kinderen blijven over op school.  De leerlingen eten dan op school en spelen buiten. Aan het overblijven zijn wel kosten verbonden. 

Naschoolse opvang
In het schoolgebouw vindt u  KinderRijk (naschoolse opvang).  Veel kinderen van de school gaan na schooltijd hiernaartoe. Ook werken wij samen met KinderRijk aan naschoolse activiteiten. Aan deze activiteiten kunnen alle kinderen meedoen. Actueel aanbod hiervan vindt u op; https://kinderrijk.westwijzer.nl 

Gym
Twee keer per week hebben de kinderen (groepen 3 tot en met 8) gymles van een vakleerkracht. Hiervoor hebben de leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig. Douchen kan maar is niet verplicht. Opfrissen is natuurlijk wel zo fijn. 
De kleuters gymmen met de groepsleerkracht in de speelzaal. Ook zij hebben hiervoor gymschoenen nodig.