Visie & Missie

 

Op de Westwijzer willen wij graag een speel-, leer- en leefklimaat creëren, waarin alle kinderen zich op hun gemak en thuis voelen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich veilig dienen te voelen om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen.

Het leren wordt op onze school ruim gezien en beperkt zich niet tot het (al dan niet systematisch) opnemen van kennis. Iedere ervaring die de kinderen de hele dag door opdoen, is 'leren'. Wij zien het als een taak van de school het kind te helpen ontdekken, te leiden en te begeleiden, het aan te sporen en te motiveren. Het bezig zijn met iets vinden wij net zo belangrijk als het resultaat ervan. 

Kinderen moeten plezier hebben in hun werk en gezamenlijk of individueel bezig kunnen zijn. Dit bevordert hun begrip en (blijvende) belangstelling voor allerlei zaken. Wij proberen in de groepen een vertrouwensrelatie op te bouwen, zowel tussen de leerlingen onderling als tussen hen en de leerkracht(en). Zo ontstaat er een onderwijskundig klimaat, waarin iedereen zich op zijn gemak voelt, zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze focus

We focussen op taalonderwijs met als prioriteiten de volgende onderdelen:
-Nieuwe methode voor woordenschatonderwijs.
In schooljaar 2018/2019 zijn we in de onderbouw gestart met LOGO 3000 en zullen dit volgend jaar verder uitbreiden. 
- Nieuwe methode voor taal en spelling. Dit schooljaar doen we onderzoek met als doel volgend schooljaar (2019-2020)  te kunnen starten met nieuwe methodes.

Identiteit

Wij willen een school zijn waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf mag zijn. Als school willen we een afspiegeling zijn van de maatschappij waarbij onze leerlingen elkaar ontmoeten, respecteren en met elkaar optrekken. Deze verschillen gaan verder dan alleen cultuur of religies. Ook verschil in talenten en levensopvattingen mogen er zijn. Ons doel is om de leerling voor te bereiden, om later, als betrokken wereldburger met een open levenshouding deel te nemen aan de samenleving. We doen dat door de leerlingen te begeleiden, stimuleren en te motiveren. Onze kinderen leren met plezier en kunnen zowel gezamenlijk als individueel bezig zijn waarbij ze uitgedaagd worden om hun eigen talenten te ontwikkelen en wij zorg dragen voor een goede aansluiting naar vormen van het voortgezet onderwijs.